Q Power Univerzální čistič citron

Q Power Univerzální čistič citron

5 l 5 l
Běžná cena 153,90 Kč
30,78 Kč/l

Značka: Q Power
Země původu: Česká republika

Popis produktu

Univerzální koncentrovaný mycí prostředek k mytí nádobí, podlah, oken. Dobrá pěnivost. Vynikající čistící a odmašťující schopnosti. Příjemná vůně.

Adresa dodavatele

P&G s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praha 8,

Bezpečnostní upozornění:

Prvky označení · Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 odpadá ·

Výstražné symboly nebezpečnosti odpadá ·

Signální slovo odpadá ·

Standardní věty o nebezpečnosti odpadá ·

Pokyny pro bezpečné zacházení odpadá · Další údaje: Etiketa na obalu pro spotřebitele musí obsahovat údaj o obsahu složek podle přílohy VIIA Nařízení ES č.648/2004 o detergentech. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. · 2.3 Další nebezpečnost · PBT: Produkt nesplňuje kritéria PBT v souladu s přílohou XIII nařízení č. 1907/2006 v platném znění. · vPvB: Produkt nesplňuje kritéria vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení č. 1907/2006 v platném znění

Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8590273700032.pdf

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu při teplotě do 25°C.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo