0
K pokladně

Real Dezinfekce univerzální bez chlóru

550 g
Běžná cena
99,90 Kč 181,64 Kč/kg

Značka: Real

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Univerzální dezinfekční a čisticí prostředek na všechny omyvatelné plochy a předměty – podlahy, obklady, dveře, kuchyňské pracovní plochy, nádobí, sanitární zařízení, toalety, odpadkové koše, telefony, hračky a další. Likviduje bakterie vč. Salmonelly a Listérie, viry a kvasinky = účinnost ověřena v akreditované laboratoři.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Chránit před přímým slunečním zářením a teplotami nad 40 °C. Skladovat mimo dosah dětí v suchých a dobře větratelných prostorách v originálních, těsně uzavřených obalech, chránit před mrazem. Skladovat při teplotě + 5 až + 25 °C.
Název a adresa výrobce
Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení
dezinfekční prostředky, didecyldimethylammonium chloride, alkyl (C12-14) dimethylbenzylammonium chloride, dodecyl dipropylenetriamine; neiontové povrchově aktivní látky méně než 5 %; EDTA a její soli méně než 5 %; parfém, Hexyl Cinnamaldehyde, Linalool; voda.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1020131