0
K pokladně

Ajax Floral Fiesta Spring Flowers Čistič povrchů v domácnosti

1 l
Běžná cena
69,90 Kč 69,90 Kč/l

Značka: Ajax

Země původu:
Polsko
Popis produktu

Ajax Floral Fiesta Spring Flower je čisticí prostředek na všechny povrchy s jedinečnou vůní, která je aktivována na vzduchu, je obohacená přirozenými květinovými výtažky a éterickými oleji. Jarní květinové aroma se postupně uvolňuje a osvěžuje tak váš domov přírodní svěžestí, která přetrvává déle než 24 hodin. Ajax čistí do hloubky a zanechává povrch čistý, přičemž chrání jemné povrchy (mramor, keramika). Je možné jej použít bez oplachování nebo drhnutí.

Ajax nyní přichází s novým složením, které obsahuje 100% odbouratelných aktivních složek. Je účinnější a ohleduplnější k naší planetě. Ajax je vyroben zodpovědně, což znamená, že je vyráběn v provozech, které zvyšují svou vodohospodárnost a energetickou účinnost a směřují k nulovému odpadu. Ajax se vyvíjí spolu s vámi!

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 
 
Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte mimo dosah dětí!
Název a adresa výrobce
Colgate Palmolive Česká republika spol. s r.o, Rohanské nábřeží 678/23 Karlín, 186 00 Praha 8
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5% aniónové povrchově aktivní látky, neiónové povrchově aktivní látky,Parfém,Butylphenyl methylpropional,Hexyl cinnamal,Citronellol,Linalool,Glutaral,Methylchloroisothiazolinone,Methylisothiazolinone,Octylisothiazolinone.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Kategorie, ve kterých se produkt nachází

1006290