0
K pokladně

Ajax Boost Baking Soda & Lemon univerzální čisticí prostředek

5 l
Běžná cena
199,90 Kč 39,98 Kč/l

Značka: Ajax

Země původu:
Francie
Popis produktu

Ajax Boost Soda & Lemon je šetrný univerzální čistič k choulostivým povrchům (mramor, keramika). Lze používat ředěný na čištění velkých ploch nebo neředěný na odolné skvrny.

Ředění

Na 5 l vody 2 uzávěry, lze použít i neředěný na odolné a těžko odstranitelné skvrny.

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje Glutaral. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování
H věty: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu
Název a adresa výrobce
COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol s r.o., Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8-Karlín
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení
Obsahuje < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene,Glutaral, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Linalool.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1017796