0
K pokladně

Real Green Clean na podlahy

5 kg
Běžná cena
279,90 Kč 55,98 Kč/kg

Značka: Real

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Mycí prostředek na všechny druhy podlah šetrně vyčistí a zanechá lesk bez šmouh. Obsahuje antistatickou přísadu proti usazování prachu a nečistot. Je biologicky odbouratelný z 99,5 %. V neředěném stavu lze použít na silné lokální znečištění.

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladovat v dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Neskladujte společně s oxidačními činidly. Skladovat při teplotě + 5 až + 25 ° C.
Název a adresa výrobce
Zenit,spol.s r.o., PRAŽSKÁ 162, ČÁSLAV, 286 01
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

neiontové povrchově aktivní látky méně než 5 %; aniontové povrchově aktivní látky méně než 5 %; fosfonáty méně než 5 %; parfém; konzervační činidla, Benzisothiazoloinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine; barva; voda.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1023674