0
K pokladně

Somat All in 1 Extra tablety do myčky

76 ks
Doporučená cena
469,00 Kč
349,90 Kč 4,60 Kč/ks

Značka: Somat

Země původu:
Německo
Popis produktu

S tabletami do myčky Somat All in 1 Extra bude vaše nádobí zářivě čisté po každém mycím cyklu, a to bez předmáčení! Rychle a účinně působící složení odstraní odolné zaschlé skvrny, ale také skvrny od čaje a kávy, i při nízkých teplotách na eco a krátké programy. Tablety se rychle rozpouští a působí okamžitě.

Ušetřete vodu a až 20 % energie přepnutím na eco program s nízkou teplotou nebo krátký program s nízkou teplotou při zachování excelentní čistoty a lesku. 

Klíčové vlastnosti produktu:

  • Čistí zaschlé skvrny
  • Zářivý lesk
  • Proti nepříjemným pachům
  • Proti skvrnám od vody
  • Tablety ve fólii rozpustné ve vodě

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


O značce 

V roce 1962 společnost Henkel uvedla na trh Somat, v Německu první čisticí prostředek vyvinutý speciálně pro myčku nádobí. Domácí spotřebiče tehdy nebyly příliš rozšířeny a myčka představovala nedostupný luxus.

Somat znovu prokázal svůj inovační potenciál v roce 1989 a stal se první značkou, která nabídla tablety do myčky. Nová forma se na trhu rychle stala standardem.

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu mimo dosah dětí.
Název a adresa výrobce
Henkel Česká republika; spol. s r. o., Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5-15 % bělící činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, fosfonáty, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Benzylalkohol, (R)-p-mentha-1,8-dien, Enzymy.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1011185