Dr. Beckmann Hygienický čistič lednic
−20 %
−20 %

Akce platí do 25. 1. Akce platí do 25. 1.

Dr. Beckmann Hygienický čistič lednic

250 ml 250 ml
Běžná cena 99,90 Kč 79,90 Kč
319,60 Kč/l

Značka: Dr. Beckmann
Země původu: Německo

Popis produktu

Hygienický čistič lednic značky Dr. Beckmann – s bio alkoholem.

Neutralizuje pachy a je bezpečný pro potraviny.
Vhodný i pro mikrovlnné trouby a pracovní plochy, do spíží, chladících tašek a na další místa, kde se skladují potraviny.
Objem 250 ml.

Návod k použití

Nastříkejte na plochu. Je-li nečistota zaschlá, nechte přípravek chvíli působit. Setřete suchým hadříkem.

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: (R)-p-Mentha-1,8-dien

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Výrobce

Delta pronutra, Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, Germany

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo