0
K pokladně

Real Čisticí krém Fresh

600 ml
Běžná cena
62,90 Kč 104,83 Kč/l

Značka: Real

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Jemný čisticí krém s mikročásticemi. Odstraňuje mastnotu, hrubé nečistoty, usazenou špínu a připáleniny bez poškození povrchu.

Lze využít v celé domácnosti, je vhodný na čištění povrchů v koupelně i kuchyni, např. na čištění nádobí, sporáků, umyvadel, van, toalet, obkladaček a smaltovaných předmětů.

Obsahuje chlorhexidine digluconate, který potlačuje růst bakterií a plísní.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství prostředku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte čistou vodou.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Aniontové povrchově aktivní látky méně než 5%; neiontové povrchově aktivní látky méně než 5%; pomocné látky; abrazivum; parfém, Limonene; konzervační činidla, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone; Chlorhexidine gluconate; voda

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1060216