Perwoll Black+Color 2 x 2,7l

Zboží je ve slevě: 33%

Cena

299,00 Kč (55,38 Kč / l)

Popis produktu

O produktu:

Objevte Perwoll Renew Advanced effect.
Nová formule je inspirována technologií vlasové péče Fibrex, která byla speciálně vyvinuta pro aktivní péči o vaše oblečení - obnovuje barvy a vlákna textilií.

Adresa dodavatele

Henkel CR spol. s r. o. U Průhonu 10 Praha 7a

Země původu

Rakousko

Bezpečnostní upozornění

 
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 

Složení

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, Enzymy, konzervační činidla, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Parfémy, 2-benzylidenheptanal, (R)-p-mentha-1,8-dien, Alfa-hexylcinnamaldehyd, Citronellol 

Buďte první, kdo ohodnotí produkt.

5
4
3
2
1