Principy ochrany soukromí na Košík.cz

Košík.cz přizpůsobujeme na míru vám. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky a produkty. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ nebo jakýkoli odkaz mimo tuto lištu souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoli vypnout v Nastavení soukromí.

WC Net Professional Turbo gelový čistič odpadů

WC Net Professional Turbo gelový čistič odpadů

500 ml

Značka: WC Net
Země původu: Itálie
Kód zboží: 8004050119714

129,90 Kč
259,80 Kč/l
Vyprodáno

Popis produktu

WC NET Professional Turbo je gelový čistič odpadů, který zprůchodní i beznadějně ucpané odpady během 5 minut!*
- Superkoncentrovaný gel: superefektivní a okamžité řešení, bez potřeby odstraňovat stojatou vodu.
- Jednorázové použití: praktické a bezpečné použití.
- Obsahuje látky chránící potrubíᵀᴹ: nepoškozuje potrubí.

Adresa dodavatele

Bolton Czechia, spol. s r.o., Na Vítězné pláni 4/1719, 140 00 Praha, Česká republika

Bezpečnostní upozornění

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje: < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze chlóru, mydlo, polykarboxyláty.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 - Skladujte uzamčené.
 

Skladovací podmínky

Skladujte dobře uzavřené v originálních obalech. Neskladujte společně s kyselinami. Zajistěte dobré odvětrání. Nekompatibilní látky: Kyseliny (viz oddíl 10) 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

Složení

5-15% bělící činidla na bázi chlóru, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty Chlornan sodný 5-10%, Hydroxid draselný 5 - 10%, Aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy  1-5%

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo