0
K pokladně

Ariel Gelové kapsle Unstoppables

36 ks

Nakupte více za méně

Doporučená cena
699,90 Kč
499,90 Kč 13,89 Kč/ks

Značka: Ariel

Země původu:
Francie
Popis produktu

Ariel představuje tekutý prostředek na praní v kapslích Ariel All-in-1 PODS +Touch of Lenor Unstoppables Color. Nyní obsahují další modrou komůrku, takže zajišťují 2x delší svěžest (oproti Ariel PODS Mountain Spring, při skladování prádla). Jsou speciálně navrženy pro praní při nižších teplotách s unikátními technologiemi, jako je např. Cool Clean.

Po kontaktu s vodou se obal kapslí 100% rozpustí a uvolní účinné látky, které odstraňují skvrny.

Ze všech kapslí Ariel proto tyto kapsle All-in-1 PODS + Touch of Lenor Unstoppables vyperou vůbec nejdůkladněji a nejúčinněji. Kapsle na praní prádla Ariel All-in-1 PODS se navíc dodávají v recyklovatelném obalu. 


O značce

Ariel patří mezi nejznámější značky vyrábějící prací prášky, prací gely a gelové kapsle. Zaměřuje se na ochranu životního prostředí, proto mezi své produkty zařadila i prací prášek bez obsahu fosfátů, zmenšila balení při zachování stejné síly a neustále se snaží o inovaci celého pracího procesu.

 

Bezpečnostní upozornění

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

>30% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, 5-15% Mýdlo, >5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Enzymy, Optické Zjasňovače, Parfémy, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1064826