Vážení zákazníci, pro zajištění bezpečnosti vás i našich kurýrů vás prosíme o spolupráci - při objednávání dávejte přednost platbě online předem a při přebírání nákupu si nezapomeňte vzít respirátor.
Zároveň vás prosíme o trpělivost - zákaznickou linku kontaktujte jen v nejnutnějších případech. Operátoři s vámi rádi vyřeší jakýkoli problém, ale na dostupnost volných termínů nedokáží odpovědět. Děkujeme!
Raid elektrický suchý polštářek-náplň

Raid elektrický suchý polštářek-náplň

30 ks 30 ks
Běžná cena 153,90 Kč
5,13 Kč/ks

Značka: Raid
Země původu: Itálie

Popis produktu

 Raid elektrický odpařovač se suchou náplní Floral-náplň, insekticid chrání proti komárům včetně tygřích po celou noc. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

NÁVOD PRO POUŽITÍ:

1. Vyjměte polštářek z obalu. Každý polštářek poskytuje až 10 hodin ochrany.

2. Umístěte polštářek do odpařovače na střed roštu.

3. Zapojte odpařovač do odpovídající zásuvky. Přípravek začne působit během 30 minut.

4. Po 10 hodinách provozu zařízení odpojte, vyjměte vyčerpaný polštářek, v případě potřeby vložte nový. Pozor na horký polštářek.

5. Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat, nevystavujte extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření.

Adresa dodavatele

SC Johnson s.r.o., Radlická 519/6, Praha 5, 15000

 

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: 4,6 g d-allethrinu a 1,03 g piperonyl butoxidu ve 100 g přípravku. Obsahuje: d-allethrin, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H302+H332 - Zdraví škodlivý pri požití a pri vdechování.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/64067.pdf

Složení

Citronellol, 7-hydroxycitronellal, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci. Piperonyl butoxid, transfluthrin, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c] pyran), benzyl-salicylát, citronellol.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo