Ambi Pur Bathroom Lemon Lavender osvěžovač vzduchu do koupelny

Ambi Pur Bathroom Lemon Lavender osvěžovač vzduchu do koupelny

75 ml 75 ml
Běžná cena 142,90 Kč
1 905,33 Kč/l

Značka: Ambi Pur
Země původu: Bulharsko

Popis produktu

Koupelnový osvěžovač vzduchu pro nepřetržité použití bez elektřiny odstraňuje pachy ze vzduchu, a navíc zabraňuje jejich usazování na měkkých površích, jako jsou ručníky, vany a sprchové závěsy. Díky jedinečné technologii Odour ClearTM přináší Ambi Pur Bathroom nepřetržitou svěžest po dobu až 45 dnů, aby byla vaše koupelna neustále připravená přijmout hosty. Protože nepotřebujete elektřinu ani baterie, Ambi Pur Bathroom se pohodlně a snadno používá. 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501- Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Výrobce

Procter&Gamble Czech Republic s.r.o, OTTOVA 402, RAKOVNÍK, 269 32

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/337954.pdf

Složení

4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Linalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Isolongifolanone, 2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citral, Pentamethylheptenone, Tetramethylbicyclo-2-Heptene-2-Propionaldehyde, Eucalyptol, Delta-Damascone, Acetylcedrene, Citronellol, Cyclamen Aldehyde, Lauraldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Methylundecanal, Ethanone, 1-(3-Cycloocten-1-Yl), Undecenal, Dimethyl Heptenal, Linalyl Acetate, Isomenthone

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo