0
K pokladně

Ambi Pur Bathroom Japan Tatami osvěžovač vzduchu do koupelny

75 ml
Běžná cena
144,90 Kč 1 932,00 Kč/l

Značka: Ambi Pur

Země původu:
Bulharsko
Popis produktu

Náš první koupelnový osvěžovač vzduchu pro nepřetržité použití bez elektřiny odstraňuje pachy ze vzduchu, a navíc zabraňuje jejich usazování na měkkých površích, jako jsou ručníky, vany a sprchové závěsy. Díky jedinečné technologii Odour ClearTM přináší Ambi Pur Bathroom nepřetržitou svěžest po dobu až 45 dnů, aby byla vaše koupelna neustále připravená přijmout hosty. Protože nepotřebujete elektřinu ani baterie, Ambi Pur Bathroom se pohodlně a snadno používá.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. 

 

O značce

 Ambi Pur je značka výrobků osvěžujících vzduch doma i na pracovišti vlastněná společností Procter & Gamble. První produkt této značky byl uveden na trh v roce 1976 ve Španělsku. Nyní se osvěžovače vzduchu prodávají po celém světě. Produkty Ambi Pur nejen vzduch provoní, ale i pročistí od těch nejintenzivnějších zápachů.

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Název a adresa výrobce
Procter&Gamble Czech Republic s.r.o, OTTOVA 402, RAKOVNÍK, 269 32
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Linalool, Linalyl Acetate, Octahydro-5.5-Dimethylnaphthalene-2-Carbaldehyde, Limonene, Cyclamen Aldehyde, Tetramethylbicyclo-2-Heptene-2-Propionaldehyde, Delta-Damascone, Cyclooctenyl Methyl Carbonate, Ethyl Methylphenylglycidate, Isolongifolanone, Anethole, Methylundecanal, Octahydro-4.7-Methano-1H-Indenecarbaldehyde, Dimethyl Heptenal, Dimethyl-3-Cyclohexene-1-Carbaldehyde, Citral, Trimethylundecenal , Isocyclocitral, Methyl Octine Carbonate

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1032858