0
K pokladně

Air Wick Tekutá náplň do elektrického přístroje Vůně skořice a pomeranče

19 ml
Běžná cena
154,90 Kč 8 152,63 Kč/l

Značka: Air Wick

Země původu:
Maďarsko
Popis produktu

Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje - Vůně skořice a pomeranče.

Složení s vonnými oleji obsahuje složky na přírodní bázi a je obohaceno o přírodní esenciální oleje, které byly vytvořeny tak, aby vám přinesly autentický zážitek z vůně. Ideální pro vytvoření teplého přívětivého prostředí pro chladné zimní noci. Sváteční klasika překypující vůní pomeranče s bohatou kořenitostí skořice. Provoňte svůj domov vůněmi inspirovanými přírodou a vytvořte si hřejivou a příjemnou atmosféru.

Použití

Používejte pouze s elektrickými strojky Air Wick nebo Botanica by Air Wick.

  1. Odšroubujte uzávěr náplně.
  2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 
  3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky.
  4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. Největší značka = max. nastavení.
  5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

O značce

Každý má svůj jedinečný příběh vůně – včetně Air Wick®. Ten náš začal v roce 1943, kdy jsme začali nabízet naše domácí vonné výrobky ve Spojených státech. Jak se slovo šířilo a poptávka po našich prémiových vůních rostla rozšířili jsme se v roce 1953 s cílem dosáhnout do domů v Evropě, Kanadě a Austrálii.

V současné době jsou produkty Air Wick® k dispozici ve více než 60 zemích světa. Nabízíme široký sortiment řešení domácích vůní, včetně elektrického přístroje, Freshmatic® pokojových sprejů, vonných svíček, pokojové spreje, a dalších přenosných osvěžovačů vzduchu a vůní Sphere tekutých difuzérů. Naše domácí vůně jsou stejně rozmanité, od květinových, ovocných a gurmánských vůní po ložní prádlo, levanduli, citrusy a další.

S Air Wick® výrobky domácí vůně si můžete být jisti, že váš domov je vždy čerstvý, lákavý, a je odrazem vaší osobnosti. Ať už chcete vůni, která vás vezme pryč, nebo vás vnese domů, jste si jisti, že najdete perfektní vůně u Air Wick®.

 

 

Bezpečnostní upozornění

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
RB (hygien Home) Czech Republic, spol. s.r.o, Vinohradská 2828/151, Atrium Flora, Budova B, 130 00 Praha 3, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu a mimo dosah dětí a zvířat.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Obsahuje 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; menthon; eugenol; cineol; 2-methylundekanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1065651