0
K pokladně

Ariel Plus gelové kapsle Fiber Protection

36 ks
Doporučená cena
699,90 Kč
499,90 Kč 13,89 Kč/ks

Značka: Ariel

Země původu:
Francie
Popis produktu

Ariel představuje Ariel All-in-1 PODS +Complete Fiber Protection, kapsle s tekutým pracím prostředkem + kompletní ochranou vláken. Obsahují další fialovou komůrku pro obnovu zářivosti barev a péči o vlákna. Jsou speciálně navrženy pro praní při nižších teplotách s unikátními technologiemi, jako je např. Cool Clean.

Po kontaktu s vodou se obal kapslí 100% rozpustí a uvolní účinné látky, které odstraňují skvrny a navíc chrání vlákna.

Z kapslí Ariel proto tyto kapsle All-in-1 PODS +Extra Fiber Care vyperou vůbec nejdůkladněji a nejúčinněji. Kapsle na praní prádla Ariel All-in-1 PODS se navíc dodávají v recyklovatelném obalu. 


O značce

Ariel patří mezi nejznámější značky vyrábějící prací prášky, prací gely a gelové kapsle. Zaměřuje se na ochranu životního prostředí, proto mezi své produkty zařadila i prací prášek bez obsahu fosfátů, zmenšila balení při zachování stejné síly a neustále se snaží o inovaci celého pracího procesu.

 

Bezpečnostní upozornění

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

>30% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, 5-15% Mýdlo, >5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Enzymy, Optické Zjasňovače, Parfémy, Benzyl Salicylate, Citral, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1064825