0
K pokladně

Jar Kapsle na nádobí Platinum Plus Blue Deep Clean

105 ks
Doporučená cena
1 399,90 Kč
749,00 Kč 7,13 Kč/ks

Značka: Jar

Země původu:
Belgie
Popis produktu

Kapsle Jar Platinum Plus Vše v jednom do automatické myčky nádobí zanechávají nádobí čisté jako nové, zaručují nejlepší čisticí účinky od Jaru a dokonce pomáhají odstraňovat zašedlost vznikající časem a obnovují původní lesk nádobí.

Kapsle Jar Platinum Plus mají zabudovaný systém předmývání, takže nádobí nemusíte předmývat sami. S kapslemi Jar Platinum Plus nebudete muset nádobí předmývat, ušetříte více vody a budete šetrnější k životnímu prostředí. Jar spojuje v jedné účinné kapsli tekutý i práškový prostředek na mytí nádobí.

Vysoce rozpustný obal se rychle rozpouští a funguje dobře i při krátkých cyklech, takže nádobí se začíná ihned umývat. A navíc se kapsle tak snadno používají.

POUŽITÍ

Kapsli není třeba rozbalovat a stačí ji jen vložit do dávkovacího zásobníku na mycí prostředek.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné brýle.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Vypijte malé množství vody pro zředění.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
EUH208 - Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.

O ZNAČCE

Jar je značka oblíbených mycích produktů na nádobí. Výrobci začínali s klasickým saponátem, jehož složení s rostoucí oblibou zdokonalovali a inovovali o různé vůně, účinky a efekty. Postupně vyvinuli i kapsle do myčky nádobí, které nabízejí vynikající výsledky za příznivé ceny.

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

15-30% Bělicí Činidla Na Bázi Kyslíku, 5-15% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, >5% Fosfonáty, Polykarboxyláty, Enzymy, Parfémy

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1064841