0
K pokladně

Calgon Gel Hygiene plus odstraňovač vodního kamene

15 dávek
Běžná cena
229,90 Kč 15,33 Kč/dávka

Značka: Calgon

Země původu:
Itálie
Popis produktu

Calgon gel hygiene plus 750 ml je tekutý změkčovač vody. Díky svému složení ničí 99,9 % bakterií, chrání všechny části pračky, zabraňuje tvorbě a usazování vodního kamene a nečistot. Calgon udrží pračku déle jako novou a chrání topné těleso před poškozením a přehřátím, plastové části a buben před usazováním kamene a před poškozením chrání gumové hadice. Má biocidní a  antibakteriální účinky.

Gel stačí přidat do každého praní k pracímu prostředku. Vhodný pro všechny typy praček a oblečení.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H412 kodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Všeobecně:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Reakce:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
+5 až +25 °C
Název a adresa výrobce
RB(Hygiene Home)Czech Republic, VINOHRADSKÁ 2828/151, PRAHA, 130 00
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

méně než 5 % polykarboxyláty, neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční činidlo, parfém, Limonene, Hexyl Cinnamal. Účinné látky: kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy (benzalkonium chlorid), 10 g/kg (1 %)

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1032581