0
K pokladně

FeelEco Prací prášek White 2,4kg

40 dávek
Běžná cena
369,90 Kč 9,25 Kč/dávka

Značka: FeelEco

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Univerzální prací prostředek je vhodný pro praní veškerého bílého a stálobarevného prádla. Prádlo dokonale vypere již při nízkých teplotách od 30 °C. Účinné složky jsou rostlinného původu a jsou snadno biologicky rozložitelné.

  • Vhodný na praní dětského prádla. 
  • 96% podíl přírodního původu.
  • účinné a šetrné praní již při 30 °C.
  • na praní bílého a světlého prádla.
  • praktické velké balení 2,4 kg / 40 dávek.
  • bez parfémů.

POUŽITÍ

Roztřiďte prádlo (například podle barvy, míry zašpinění, druhu vlákna). Perte plnou pračku.

Vyhněte se použití příliš velkého množství pracího prostředku = dodržte návod na dávkování = až 40 pracích dávek. Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. 

Pro odstranění silných nečistot lze Feel Eco prací prášek White kombinovat i s Feel Eco odstraňovačem skvrn.

O ZNAČCE

Za kvalitou Feel Eco produktů stojí silný osobní příběh!

Majitel a zakladatel značky, chtěl najít produkty, které by byly vysoce účinné, splňovaly nejnáročnější ekologické a zdravotní požadavky a byly cenově dostupné. Jeho dcera totiž trpěla ekzémem a klasické produkty na trhu jí nevyhovovaly. Když to, co hledal, nikde nenašel, rozhodl se to vyrobit. Nejen pro svou dceru, ale pro kohokoliv. Zadání bylo s cílem vyrobit nejlepší produkt na trhu. Dnes značka Feel Eco dokazuje, že je to možné – nabízí produkty na přírodní bázi, s vysokou účinností, dermatologicky testované, snadno biologicky rozložitelné, v plně recyklovatelných obalech, vyvinuté i vyrobené bez testů na zvířatech.

Feel Eco jsme vyvinuli v souladu s přírodou pro naše děti a zdravý domov. Proto můžeme s důvěrou tyto produkty nabídnout i Vám, našim zákazníkům.

Produkty pro děti a kojence neobsahují žádné parfemace, alergeny a konzervanty, jsou proto vhodné pro praní prádla kojenců, dětí a osob s citlivou pokožkou. 

Feel Good ... Feel Eco.


 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
Fosfa a.s., Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Česká republika
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 %: zeolity, aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty; enzymy.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1063185