0
K pokladně

Arpalit BIO Repelent proti komárům a klíšťatům sprej 60 ml

Biocidní přípravky, repelenty
60 ml
Původní cena
110,00 Kč
93,00 Kč 155,00 Kč/100 ml

Značka: Arpalit

Popis produktu

Účinná ochrana před komáry a klíšťaty. Repelentní přípravek ve spreji s hnacím plynem s biopesticidní účinnou látkou 20% IR3535 (ethylbutylacetylaminopropionate) chrání lidi před komáry a klíšťaty až 10 hodin.

Použití

Repelent používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku uvedené na etiketě. Aplikujte v tenké vrstvě na nechráněné části těla 3x denně u dospělých, 2x denně u dětí od 2 let a u dětí ve věku 1-2 roky 1x denně.

Upozornění

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Nestříkejte přípravek do očí ani na oční okolí. U děti mladší 12 let by měli přípravek aplikovat dospělí. Neaplikujte na dětské ruce. Neaplikujte přes řezné rány, poranění, nebo čerstvě oholenou či podrážděnou pokožku. Neaplikujte pod oblečení. Jen pro vnější použití. Vyhněte se kontaktu se syntetickými materiály.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Extrémně hořlavý plyn. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí.  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

20% Ethyl butylacetylaminopropionate (IR3535).

Charakteristika

Forma Sprej
Věk od (v letech) 1

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

DM50120165