Yellow&Blue Pomerančový odmašťovač sprej

Yellow&Blue Pomerančový odmašťovač sprej

750 ml 750 ml
Běžná cena 131,90 Kč
175,87 Kč/l

Značka: Yellow&Blue
Země původu: Česká republika

Popis produktu

O produkty

Pomerančový čistič ve spreji velmi účinně odstraňuje povrchové nečistoty a mastnoty, inkoust i všudypřítomné otisky prstů. Zbaví vás také skvrn na kobercích a podlahách. Vyrábíme ho z terpenů z pomerančových slupek, které mu dodávají krásnou citrusovou vůni. Objem 750 ml.

 

Bezpečností upozornění

H319Způsobuje vážné podráždění očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293;224 915 402)/lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený
P401 Skladujte při teplotě 5–30 °C.
P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

 

Skladovací podmínky

 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotě 5 – 30 °C.

Složení

< 5 % pomerančové terpeny, neionické tenzidy, anionické tenzidy, d-limonene

Vyrobeno s Ekoenergií

Vyrobeno s ekoenergií Ano
Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo