Vážení zákazníci, pro zajištění bezpečnosti vás i našich kurýrů vás prosíme o spolupráci - při objednávání dávejte přednost platbě online předem a při přebírání nákupu si nezapomeňte vzít respirátor.
Zároveň vás prosíme o trpělivost - zákaznickou linku kontaktujte jen v nejnutnějších případech. Operátoři s vámi rádi vyřeší jakýkoli problém, ale na dostupnost volných termínů nedokáží odpovědět. Děkujeme!
Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn před praním

Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn před praním

500 ml 500 ml
Běžná cena 148,90 Kč
297,80 Kč/l
Vyprodáno

Toto zboží je bohužel aktuálně vyprodáno, pravděpodobné datum naskladnění je 8. 3. dopoledne.

Značka: Vanish
Země původu: Polsko

Popis produktu

Vanish Oxi Action - sprej na odstraňování skvrn před praním. Chcete-li proti skvrnám dosáhnout okamžitého účinku, použijte sprej Vanish Oxi Action a skvrnu s ním předčistěte. Účinné složení prostředku proniká hluboko do vláken a rozpouští i ty nejodolnější skvrny, jako je špína a mastnota na límcích a manžetách. Sprej je vhodný jak na barevné, tak na bílé prádlo. Řiďte se prosím důsledně pokyny k praní uvedenými na oděvu. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí nebo kůži. Nepoužívejte na povrch ošetřený nátěrem nebo lakem - např. na dřevo, kov atd.

O výrobci

Vanish je světový lídr v čištění textilií. Rychle odstraní odolné skvrny i z bílého prádla, proto se s Vanishem na poličce nemusíte obávat špíny na oblečení ani jiných fleků. Značka je součástí společnosti Reckitt Benckiser, pro kterou je hlavní vizí svět, kde jsou lidé zdravější a lépe žijí. Od této společnosti můžete znát výrobky Air Wick, Durex nebo Scholl.

Použití

1. Nastříkejte sprej Vanish Oxi Action přímo na místo, kde se skvrna nachází, a jemně ho promněte. 2. Nechte sprej 1-5 minut působit a potom dejte prát jako obvykle. 3. Nejlepších výsledků dosáhnete, vyčistíte-li skvrny co nejdřív a nastříkáte-li sprej na obě strany.

Adresa dodavatele

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3-Žižkov

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

 https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8592326008096.pdf

 

Skladovací podmínky

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/57967.pdf

Složení

< 5 %: neiontové, aniontové, kationtové povrchově aktivní látky, parfém, 5 - 15 %: kyslíkové bělící činidlo. Nebezpečné látky: peroxid vodíku, alkyl sek. sulfonát sodný, alkoholy ethoxylované, C12-16, 7 EO+ 3 EO.  

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo