Vážení zákazníci, pro zajištění bezpečnosti vás i našich kurýrů vás prosíme o spolupráci - při objednávání dávejte přednost platbě online předem a při přebírání nákupu si nezapomeňte vzít respirátor.
Zároveň vás prosíme o trpělivost - zákaznickou linku kontaktujte jen v nejnutnějších případech. Operátoři s vámi rádi vyřeší jakýkoli problém, ale na dostupnost volných termínů nedokáží odpovědět. Děkujeme! rozbalit
Savo Do Bazénu Mini tablety chlorové

Savo Do Bazénu Mini tablety chlorové

900 g 900 g
Běžná cena 369,00 Kč
410,00 Kč/kg

Značka: Savo
Země původu: Evropská unie

Popis produktu

Malé chlorové kombinované tablety pro celosezonní dezinfekci a údržbu bazénové vody. Savo Chlorové tablety pro celosezonní dezinfekci a údržbu bazénové vody. Přípravek zabraňuje množení mikroorganizmů v bazénové vodě. Díky pozvolnému rozpouštění tablety dochází k postupnému uvolňování účinné látky (chloru) a voda je tak neustále mikrobiologicky kontrolována.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Adresa dodavatele

Unilever ČR spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, 186 00

 

Signální slovo:  Nebezpečí 

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H272  Může zesílit požár; oxidant. 

H302  Zdraví škodlivý při požití.

H319  Způsobuje vážné podráždění očí.

H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P101  Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a  jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221  Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P271  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  P273  Zabraňte uvolnění do životního prostřed

 

 Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8714100178355.pdf

 

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu při teplotě 5-20°C. Chraňte před přímým slunešním zářením. Uchovejte mimo dosah dětí!

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo