Savo Do Bazénu Maxi tablety chlorové

Savo Do Bazénu Maxi tablety chlorové

4,6 kg 4,6 kg
Běžná cena 889,00 Kč
193,26 Kč/kg

Značka: Savo
Země původu: Evropská unie

Popis produktu

Savo velké chlorové tablety pro celosezonní dezinfekci a údržbu bazénové vody. Přípravek zabraňuje množení mikroorganizmů v bazénové vodě. Díky pozvolnému rozpouštění tablety dochází k postupnému uvolňování účinné látky (chloru) a voda je tak neustále mikrobiologicky kontrolována.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Adresa dodavatele

Unilever ČR spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, 186 00

 

Signální slovo:  Nebezpečí 

 

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H272  Může zesílit požár; oxidant. 

H302  Zdraví škodlivý při požití.

H319  Způsobuje vážné podráždění očí.

H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P101  Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  P102  Uchovávejte mimo dosah dětí. P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a  jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221  Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P271  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8714100179031.pdf

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu při teplotě 5-20°C. Chraňte před přímým slunešním zářením. Uchovejte mimo dosah dětí!

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/100047.pdf

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo