Vážení zákazníci, pro zajištění bezpečnosti vás i našich kurýrů vás prosíme o spolupráci - při objednávání dávejte přednost platbě online předem a při přebírání nákupu si nezapomeňte vzít respirátor.
Zároveň vás prosíme o trpělivost - zákaznickou linku kontaktujte jen v nejnutnějších případech. Operátoři s vámi rádi vyřeší jakýkoli problém, ale na dostupnost volných termínů nedokáží odpovědět. Děkujeme!
Raid Gel proti molům s vůní levandule

Raid Gel proti molům s vůní levandule

2 ks 2 ks
Běžná cena 92,90 Kč
46,45 Kč/ks

Značka: Raid
Země původu: Itálie

Popis produktu

Repelentní přípravek proti molům šatním s přírodní levandulovou silicí, zanechává příjemněprovoněné oděvy. Přípravek působípo dobu 4 měsíců.

Adresa dodavatele: ESPACE velkoobchod drogerie s.r.o., Steinerova 604, 149 00 Praha 4

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Bezpečnostní upozornění

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: 0,15 g transfluthrinu ve 100g přípravku.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Země původu

Itálie

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 25°C. Skladujte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/64377.pdf

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo