Poznejte příběh naší privátní značky Authentic. Garantujeme prvotřídní kvalitu za férovou cenu. Kompletní nabídku najdete ZDE. rozbalit
Finish Kapsle na čištění myčky

Finish Kapsle na čištění myčky

3 ks 3 ks
Běžná cena 109,90 Kč
36,63 Kč/ks

Značka: Finish
Země původu: Maďarsko

Popis produktu

Finish kapsle na čištění myčky. Získejte o 100% více aktivních látek na odstranění mastnoty*, díky čemu z vaší myčky odstraníte mastnotu a špínu zatímco myje nádobí. Čistí skrytou mastnotu a špínu, skryté části, ostřikovací rameno a filtr. Používejte alespoň jednou měsíčně spolu s Finish detergentem bez nutnosti dodatečného mycího cyklu.
* ve srovnání s použitím pouze tablet na mytí nádobí Finish All in 1.
Finish kapsle na čištění myčky. Získejte o 100% více aktivních látek na odstranění mastnoty*, díky čemu z vaší myčky odstraníte mastnotu a špínu zatímco myje nádobí. Čistí skrytou mastnotu a špínu, skryté části, ostřikovací rameno a filtr. Používejte alespoň jednou měsíčně spolu s Finish detergentem bez nutnosti dodatečného mycího cyklu.

Adresa dodavatele

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3-Žižkov

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo: Nebezpečí

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu při teplotě do 25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo