Poznejte příběh naší privátní značky Authentic. Garantujeme prvotřídní kvalitu za férovou cenu. Kompletní nabídku najdete ZDE. rozbalit
Air Wick Vůně na celý rok

Air Wick Vůně na celý rok

Běžná cena 699,00 Kč
699,00 Kč/ks

Značka: Air Wick
Země původu: Maďarsko

Popis produktu

Sada obsahuje elektrický osvěžovač Air Wick Freshmatic a 6 náhradních náplní. Stačí, když u osvěžovače zvolíte intenzitu vůně. Na vybranou máte tři stupně. Strojek pak bude automaticky uvolňovat potřebné dávky vůně, aby zajistil její stálou hladinu.

Pokud zvolíte nízkou intenzitu, vydrží vám jedna náplň se svěží vůní na 60 dní. Výhodná, limitovaná sada tedy vystačí na celý rok. Strojek potřebuje k provozu dvě tužkové baterie, můžete ho pověsit na zeď nebo jen postavit na poličku. Nechybí ani možnost úplného vypnutí. Skvěle namíchaná kolekce příjemných vůní se vám jen tak neomrzí.

Sada obsahuje

  • Air Wick Vůně Prádlo ve vánku 250 ml
  • Air Wick Vůně Svěží vánek 250 ml
  • Air Wick Levandule 250 ml
  • Air Wick Bílé květy frézie 250 ml
  • Air Wick Květy třešní 250 ml
  • Air Wick Jemná bavlna 250 ml
  • Air Wick elektrický strojek

Bezpečnostní pokyny

Signální slovo: Nebezpečí

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Výrobce

RB (hygien Home) Czech Republic, spol. s.r.o, Vinohradská 2828/151, Atrium Flora, Budova B, 130 00 Praha 3

Skladovací podmínky

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo