Air Wick Colours of nature 4in1 aerosolový sprej bílé květy frézie

Air Wick Colours of nature 4in1 aerosolový sprej bílé květy frézie

240 ml 240 ml
Běžná cena 55,90 Kč
232,92 Kč/l

Značka: Air Wick
Země původu: Velká Británie

Popis produktu

Air Wick Colour 4 v 1 je aerosolový sprej s vůní bílých květů frézie.

O výrobci 

S vůněmi Air wick si doma vždy snadno vytvoříte žádanou atmosféru. Tato značka se začala vyrábět v USA v roce 1943 a její osvěžovače vzduchu se brzy staly vyhledávanými po celém světě. Airwick spadá pod společnost Reckitt Benckiser, pro kterou je hlavní vizí svět, kde jsou lidé zdravější a lépe žijí. Od této společnosti můžete znát výrobky Woolite, Durex, Scholl nebo Vanish.

Zajímavosti

Frézie má pěknou, vesele jarní vůni podobného charakteru jako mimóza. Je však méně sladká a opojná.

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P305+P351+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Země původu

Velká Británie

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/58137.pdf

Složení

Parfém, Rozpouštědla Návod pro použití: Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku. Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.Vinohradská 151130 00 Praha 3 Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.Vinohradská 151130 00 Praha 3Tel: +420 227 110 111Email: cz@rb.comwww.rbeuroinfo.com Velikost císlem - 240 Kus (specifické) - Mililitry Průměrná míra (e) Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Upozornění:Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Nádobka je pod tlakem:Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Extrémní teploty se mohou vyskytovat v motorech automobilů, v blízkosti kamen a krbů. Nestříkejte přímo na povrchy. Při postříkání utřete povrch vlhkým hadrem. Povrchy mohou být po použití spreje vlhké a kluzké. Dávejte si pozor na podklouznutí a pád. Sprejujte dále od tváře a těla. Výrobek držte ve vzpřímené poloze, stiskněte tlačítko a sprejujte krouživými pohyby. Nestříkejte na potraviny, tkaniny.5% hmotnosti náplně je hořlavých.Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho důkladném vyprázdnění.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo