Coccolino Intense Fuchsia Passion aviváž 38 pracích dávek

Cena

119,90 Kč (3,20 Kč / dávka)

Popis produktu

O produktu

> Super koncentrovaný avivážní přípravek
> Ještě intenzivnější a déletrvající vůně a svěžest
> Okouzlující a svůdná vůně plná temperamentu
> 38 pracích dávek
> Měkkost a nadýchanost prádla
> Snazší žehlení

Neuvěřitelně intenzivní svěžet a vůně v malé dávce! Podmanivá a temperamentní vůně Coccolino Intense Fuchsia Passion ve vás probudí pocit romantických letních večerů. Díky novému Coccolino Intense si vychutnáte vůni a svěžest ještě dlouho po vyprání.
Adresa dodavatele

Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 289


Země původu

Produkt EU

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 1.2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

 

Složení

15-30%: kationtové povrchově aktivní látky,<5%: parfum,Alpha-isomethyl ionone,Benzyl benzoate,Benzyl salicylate,Butylphenyl methylpropional,Citronellol,Coumarin,Eugenol,Hexyl cinnamal,Limonene,Benzisothiazolinone

Skladování

teplota: do 24°C
Skladovací podmínky: Nepotraviny

Buďte první, kdo ohodnotí produkt.

5
4
3
2
1