Miléne Osvěžovač vzduchu Les 300ml

Zboží je ve slevě: 23%

Cena

22,90 Kč (76,34 Kč / l)

Popis produktuVýrobce / dovozce: de Miclén Trading, s.r.o, Hlavní 2, 273 51 Velké Přítočno
Země původu: Ukrajina
Uzavíratelnost obalu: Ano
Typ obalu: Tělo aplikátoru
Materiál obalu: Plech ocelový, hliníkový

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8594069813821.pdf

Složení

složení na obale výrobku neuvedeno- dle legislativy není nutné uvádět

Skladování

teplota: do 24°C
Skladovací podmínky: Nepotraviny

Buďte první, kdo ohodnotí produkt.

5
4
3
2
1