Ajax Floral Fiesta Spring Flowers Čistič povrchů v domácnosti

Ajax Floral Fiesta Spring Flowers Čistič povrchů v domácnosti

1 l 1 l
Běžná cena 54,90 Kč
54,90 Kč/l

Značka: Ajax
Země původu: Polsko

Popis produktu

Ajax Spring Flowers s jeho unikátní svěžestí aktivující se vzduchem, uvolňuje svojí květinovou vůni nepřetržitě po dobu více než 24 hodin - jako květina.

Výrobce / dovozce: Colgate-Palmolive Česká republika spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 

Skladovací podmínky

Skladujte mimo dosah dětí!

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/64497.pdf

Složení

Obsahuje: 5% aniónové povrchově aktivní látky, neiónové povrchově aktivní látky,Parfém,Butylphenyl methylpropional,Hexyl cinnamal,Citronellol,Linalool,Glutaral,Methylchloroisothiazolinone,Methylisothiazolinone,Octylisothiazolinone

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo