Real Green clean na nádobí

Real Green clean na nádobí

5 l 5 l
Běžná cena 209,00 Kč
41,80 Kč/l

Značka: Real
Země původu: Česká republika

Popis produktu

Mycí prostředek na nádobí se silnou odmašťující silou. Vhodný pro domácnosti s vlastními čističkami odpadních vod.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P280 Používejte ochranné brýle.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Výrobce

Zenit spol. s.r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav

Skladovací podmínky

Chránit před přímým slunečním zářením a teplotami nad 40 ° C. Skladovat mimo dosah dětí v suchých a dobře větratelných prostorách v originálních, těsně uzavřených obalech, chránit před mrazem. Skladovat při teplotě + 5 až + 25 ° C.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/228004.pdf

Složení

aniontové povrchově aktivní látky 5 % nebo více, avšak méně než 15 %; neiontové povrchově aktivní látky 5 % nebo více, avšak méně než 15 %; amfoterní povrchově aktivní látky méně než 5 %; parfém; konzervační činidla, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine; voda.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo