Real green clean Plochy univerzální čistící prostředek

Real green clean Plochy univerzální čistící prostředek

500 ml 500 ml
Běžná cena 65,90 Kč
131,80 Kč/l

Značka: Real
Země původu: Česká republika

Popis produktu

Multifunkční prostředek na všechny plochy v domácnosti.

Multifunkční prostředek pro snadný a rychlý úklid kuchyní, koupelen a kdekoliv. Má výbornou odmašťovací schopnost, odstraní vápenaté a mýdlové usazeniny. Je biologicky odbouratelný z 96,2 %.

Lze použít na úklid koupelen, kuchyní a kdekoliv v domácnosti. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod. S příjemnou svěží parfemací Green Wash.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékaĜská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PěI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 PĜetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékaĜskou pomoc.

 

Výrobce

Zenit, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu mimo dosah dětí.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/113337.pdf

Složení

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. 

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo