Real green clean Univerzální prací gel 1,5l

Real green clean Univerzální prací gel 1,5l

42 dávek 42 dávek
Běžná cena 186,90 Kč
4,45 Kč/dávka

Značka: Real
Země původu: Česká republika

Popis produktu

Prací gel na bílé a barevné prádlo bez fosfátů, barviv a optických rozjasňovačů.

Trendová formulace se složkami šetrnými k přírodě, ale přesto s vysokou účinností zajistí, že prádlo bude dokonale čisté i bez zátěže životního prostředí. Obsahuje kombinaci několika druhů enzymů pro odstranění všech typů skvrn. Příjemně provoní prádlo svěží vůní Green Wash a dodá mu i měkkost a hebkost.

Perte při nejnižší možné teplotě a plně využívejte kapacitu pračky. Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod. S příjemnou svěží parfemací Green Wash.

 

Dodavatel

Zenit, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kĤži.
H318 ZpĤsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékaĜská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P305+P351+P338 PěI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P302 +P352 PěI STYKU S KģŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332 + P313 PĜi podráždění kĤže: Vyhledejte lékaĜskou pomoc.

 

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/113317.pdf

Složení

Nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. 

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo