0
K pokladně

Duck WC čistič Moře

750 ml
Běžná cena
84,90 Kč 113,20 Kč/l

Značka: Duck

Země původu:
Spojené státy
Popis produktu

Duck 5v1 tekutý WC čistič - tento WC čistič s příjemnou vůní moře dokonale vyčistí toaletu, odstraní vodní kámen a další nečistoty. Má prakticky zakřivané hrdlo láhve, které snadno dosáhne pod okraj WC mísy, kde se usazeniny vyskytují nejvíce.

Eliminuje veškeré zápachy a zanechává dlouhotrvající vůni.

Návod pro použití:
Stlačte obě strany víčka a odšroubujte. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. Rovnoměrně nastříkejte přípravek pod obrubu celé WC mísy. Po odstranění většího znečištění vyčistěte mísu kartáčem, nechte působit 60 minut a spláchněte. Používejte alespoň 3 x týdně, aby byla vaše toaleta čistá.

Bezpečnostní upozornění

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 
 
Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
teplota: do 24°C Skladovací podmínky: Nepotraviny
Název a adresa výrobce
S.C.Johnson, s.r.o., Radlická 519/6, 150 00 Praha 5

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1008944