0
K pokladně

Somat Intenzivní čistič myčky duopack 2x250 ml

500 ml
Doporučená cena
219,00 Kč
199,90 Kč 399,80 Kč/l

Značka: Somat

Země původu:
Evropská unie
Popis produktu

Somat Machine Cleaner intenzivní čistič myčky na pravidelnou údržbu odstraňuje mastnotu, matnost, zápach a nahromaděné nečistoty v myčce. Navíc tento čisticí prostředek a odstraňovač vodního kamene vede k hygienicky čisté myčce nádobí. 

Jednoduše odstraňte fólii z voskové vrstvy na lahvičce čističe a vložte lahvičku dnem vzhůru do myčky nádobí. Díky praktickému háčku se hodí do každé myčky. Somat čistič a odstraňovač vodního kamene je vhodné používat jednou za tři měsíce v prázdném cyklu a s programem 65°- 75°C.

Hlavní výhody Somat čističe myčky:

  • Účinný proti mastnotě, matnosti, zápachu a usazování nečistot
  • Intenzivně čistí i ty nejhůře dostupné části myčky, např. ostřikovací ramena, filtr, vodní čerpadlo a trubky
  • Spusťte na prázdný cyklus
  • Používejte jednou za 3 měsíce pro prodloužený výkon myčky

Na pravidelné čištění kombinujte se Somat čističem myčky v tabletách. 

O výrobci

Somat přináší účinné čistící prostředky do myčky na nádobí. Tyto přípravky zbaví zákazníky předmáčení nebo následného mytí nádobí. Vyrábí je německá společnost Henkel, která se pyšní dlouhou, úspěšnou historií. Soustředí se na produkty ze tří obchodních divizí: Prací a čistící prostředky, Kosmetika a Lepidla a technologie. Spadají pod ni známé značky jako třeba Persil, Schwarzkopf a Loctite.

Zajímavost 

Používáním myčky na nádobí výrazně šetříte vodu. Na ruční mytí spotřebujete až sedmkrát více vody než na jeden běžný cyklus v myčce.

Použití

Vyprázdněte myčku. Odstraňte fólii bez porušení voskové vrstvy. Zavěste za háček lahev hrdlem dolů na koš v myčce. Zvolte nejvýkonnější program (65 °–75 C). Při používání čističe myčky nepřidávejte prostředek na nádobí, ani nenechávejte nádobí v myčce.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Adresa dodavatele: Henkel CR spol. s r. o. U Průhonu 10 Praha 7

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu při teplotě do 25°C. Uschovejte mimo dosah dětí.
Název a adresa výrobce
Henkel Česká republika; spol. s r. o., Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5-15% neiontové povrchově aktivní látky, Parfém.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1008762