0
K pokladně

Air Wick Náplň pro aroma difuzér - Voda z Fidži & Svěží Aloe

Běžná cena
159,90 Kč 159,90 Kč/ks

Značka: Air Wick

Země původu:
Maďarsko
Popis produktu

Air Wick náplň pro aroma difuzér - Voda z Fidži & Svěží Aloe. 

Náhradní náplň do Air Wick aroma difuzéru s příjemnou vůní vody z Fidži a svěžího Aloe poskytuje vůni s esenciálními oleji ve formě mlhy. Přineste přírodu zpět do svého domova a nechte svou mysl putovat do šťastných okamžiků s touto osvěžující vůní. Jedna náplň vám zajistí dokonale provoněný domov až na 45 dnů bez toho, abyste se o ni museli jakkoliv starat.

Bezpečnostní upozornění:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H301 Toxický při požití. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H311 Toxický při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o Atrium Flora - vchod B, Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Destiláty (ropné),hydrogenované, lehké; alkany, C11-15-iso-3,5,5-trimethylhexyl-acetát;benzyl acetát;4-terc.butylcyklohexylacetát;d-limonen;allyl-hexanoát;linalool;3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd; 2,6-Dimethyl-5-heptenal; allyl-(cyklohexyloxy) acetát; 2-methylundekanal.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1118826