0
K pokladně

Air Wick Tekutá náplň do elektrického osvěžovače vzduchu - Jarní vánek a vanilka

Běžná cena
114,90 Kč 114,90 Kč/ks

Značka: Air Wick

Země původu:
Maďarsko
Popis produktu

Air Wick tekutá náplň do elektrického osvěžovače vzduchu - Jarní vánek a vanilka. 

Obklopte se vůní teplého mořského vánku a rajské vanilky s dřevitými tóny, které vás pohltí. Složení s vonnými oleji obsahuje složky na přírodní bázi a je obohaceno o přírodní esenciální oleje, které byly vytvořeny tak, aby vám přinesly autentický zážitek z vůně.

Bezpečnostní upozornění:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H301 Toxický při požití. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H311 Toxický při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o Atrium Flora - vchod B, Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol; linalool; benzyl acetát, 2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans); Tetrahydrolinalool; Limonen; Vanillin; 2,6-Dimethyl-5-heptenal; citral; kumarin; Nerol;(3,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en); Piperonal; Eugenol; Allyl hexanoát;alfa-iso-methyl-jonon;karyofylen;3-(p-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyd; geranyl-acetát; cineol.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1118796