0
K pokladně

Azurit Prací gel na černé a tmavé prádlo 2,48l

62 dávek
Běžná cena
259,90 Kč 4,19 Kč/dávka

Značka: Azurit

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Azurit pokračuje v tradici pracích přípravků z 90. let. Tento prací prostředek má svěží vůni a dokonale pečuje o Vaše prádlo. 
 

Charakteristika

  • Díky jedinečnému složení chrání barvy proti blednutí
  • Pomáhá prádlu zachovat původní tvar a zabraňuje tvorbě žmolků
  • Balení 62 praní
  • Bez mikroplastů
  • Je vhodný ke každodennímu použití

 

Bezpečnostní upozornění

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s., Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 Hostivař, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % mýdlo. Obsahuje enzymy, parfém (limonene, alpha-isomethyl ionone), benzisothiazolinone.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1066390