0
K pokladně

Ecover Tablety do myčky classic

25 ks
Běžná cena
309,90 Kč 12,40 Kč/ks

Značka: Ecover

Země původu:
Belgie
Popis produktu

Ekologické tablety do myčky Classic od Ecover účinně myjí a odstraňují i odolné nečistoty a zanechávají nádobí krásně lesklé. Neobsahují fosfáty a jsou zcela biodegradabilní. Jsou proto bezpečné nejen pro vaši domácnost, ale také pro vodní ekosystémy.

Tablety do myčky jsou stejně jako všechny výrobky od firmy ECOVER vyrobeny na rostlinné a minerální bázi. Neobsahují ropné složky, jsou v přírodě rozložitelné a nejsou testované na zvířatech. 

  • Jsou ve 100% recyklovatelném obalu.

O ZNAČCE

Ecover je jednou z nejprodávanějších značek ekologických čističů v Česku. Výrobky Ecover jsou vyrobené na rostlinné nebo minerální bázi a neobsahují žádné složky z ropy. Jejich obaly jsou recyklovatelné a prostředky samotné jsou ekologicky rozložitelné, dopad na přírodu je tedy minimální. Ecover netestuje produkty na zvířatech a produkty jsou vhodné i pro citlivou pokožku.


 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P337 + P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
(P301 + P330 + P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
BARVY A LAKY DROGERIE - Praha Hostivař, Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte mimo dosah dětí a zvířat.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5-15 %: bělící činidlo na bázi kyslíku. < 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, parfém (limone), enzymy. Další: citrát sodný, uhličitan sodný, polypeptid, dikřemičitan disodný, hydrogenuhličitan sodný, bělící aktivátor, bentonit, sorbitol, řepkový olej, síran hořečnatý, glycerin, glukonát sodný.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1059174