0
K pokladně

Pronto Aerosol limetka

250 ml
Běžná cena
139,90 Kč 559,60 Kč/l

Značka: Pronto

Země původu:
Nizozemsko
Popis produktu

Dokonale odstraňuje prach, šmouhy a mastné skvrny. Čistí dřevěné povrchy s povrchovou úpravou, sklo, elektroniku a další. Účinný aerosol proti prachu značky Pronto. 

O výrobci

Pronto je značkou společnosti Johnson Family. Dnes pátá generace společnosti SC Johnson family pokračuje v dědictví zakladatele společnosti. Vyrábá inovativní čistící prostředky a bere přitom ohled na společnost, životní prostředí a především blaho svých zákazníků. Produkty od této rodinné firmy jsou bezpečné a účinné. Transparentně je přistupováno vůči použitým ingrediencím, nahlédnout do nich je možné na www.whatsinsidescjohnson.com. Mezi značky od této společnosti se řadí například Duck, Raid, Pronto nebo Glade.

Použití

Před použitím protřepejte. Držte nádobku ve svislé poloze a nastříkejte přípravek ze vzdálenosti asi 20 cm na čištěný povrch. Vyleštěte měkkým suchým a čistým hadříkem. Při čištění malých ploch nastříkejte přípravek na hadřík a povrch vyleštěte. Nepoužívejte na podlahy, vnitřní povrch vany, dřevo bez povrchové úpravy. Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H370 - Způsobuje poškození orgánů.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P410 - Chraňte před slunečním zářením.
 
Země původu
 

Nizozemsko

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Způsob skladování Typ: Trvanlivé Druh balení Druh: Aerosol
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Složení

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1006265