0
K pokladně

Pronto Multifunkční čistič s vyváženým pH v rozprašovači

500 ml
Běžná cena
129,90 Kč 259,80 Kč/l

Značka: Pronto

Země původu:
Nizozemsko
Popis produktu

Tento multifunkční rozprašovač se doma nikdy neztratí. Šetrně a bez šmouh čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky.

O výrobci

Pronto je značkou společnosti Johnson Family. Dnes pátá generace společnosti SC Johnson family pokračuje v dědictví zakladatele společnosti. Vyrábá inovativní čistící prostředky a bere přitom ohled na společnost, životní prostředí a především blaho svých zákazníků. Produkty od této rodinné firmy jsou bezpečné a účinné. Transparentně je přistupováno vůči použitým ingrediencím, nahlédnout do nich je možné na www.whatsinsidescjohnson.com. Mezi značky od této společnosti se řadí například Duck, Raid, Pronto nebo Glade.

Použití

Otočte tryskou do pozice „ON“. Nastříkejte přípravek na povrch a vyčistěte měkkým hadříkem nebo papírem. Elektrická zařízení nejdříve odpojte, přípravek nastříkejte na hadřík a pak s ním zařízení vyčistěte. Jestliže si nejste jisti, vyzkoušejte přípravek na málo viditelném místě. Nepoužívejte na kůži, dřevo bez povrchové úpravy neleštěný mramor či žulu. Nekombinujte s jinými přípravky na čištění.

Bezpečnostní upozornění:

Pokyny pro bezpečné zacházení (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P260) Nevdechujte aerosoly. (P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Další označování Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Předpisy o detergentech : Složení: parfémy, methylisothiazolinone

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Pokyny pro bezpečné zacházení:
(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P260) Nevdechujte aerosoly.
(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

 H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

 

Země původu

Nizozemsko

Ke stažení
Bezpečnostní list
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Parfémy, Methylisothiazolinone.  

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1006239