0
K pokladně

Ambi Pur Spring Awakening Elektrický osvěžovač vzduchu, startovací sada

20 ml
Běžná cena
199,90 Kč 9 995,00 Kč/l

Značka: Ambi Pur

Země původu:
Španělsko
Popis produktu

Startovací sada elektrického osvěžovače vzduchu Ambi Pur s technologií OdourClear nepřetržitě odstraňuje nepříjemné vytrvalé pachy a zanechává lehkou svěží vůni až 80 dnů (pokud se používá 12 hodin denně při nastavení na úroveň 2).

Spring Awakening je lehká vůně zeleně inspirovaná jarní přirozenou svěžestí Lenoru. Vytvořte si prostředí podle svých představ s elektrickým osvěžovačem vzduchu Ambi Pur a širokou škálou kvalitních vůní, které skutečně eliminují zápach, abyste si mohli vy i vaši hosté užívat příjemnou svěžest. Abyste naplnili váš domov svěžestí a vůní, kterou budete vnímat den co den, týden co týden, používejte náhradní náplně Ambi Pur pouze s difuzérem Ambi Pur, který se prodává samostatně. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů

O ZNAČCE

Ambi Pur je značka výrobků osvěžujících vzduch doma i na pracovišti vlastněná společností Procter & Gamble. První produkt této značky byl uveden na trh v roce 1976 ve Španělsku. Nyní se osvěžovače vzduchu prodávají po celém světě. Produkty Ambi Pur nejen vzduch provoní, ale i pročistí od těch nejintenzivnějších zápachů.

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Linalool, Tetrahydrolinalool, Benzyl Salicylate, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Limonene, Dihydromyrcene, Cyclamen Aldehyde, Citronellol, Ethyl 2, 2-Dimethylhydrocinnamal, Methylenedioxyphenyl Methylpropanal, 2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Pentamethylheptenone, Alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol, Geraniol, Isocyclocitral, Linalyl Acetate, 3.5.5-Trimethylhexanal, Hydroxycitronellal, Dimethyl Heptenal, Lauraldehyde, Hexyl Salicylate, Methylundecanal, Scentenal, Dimethyl-3-Cyclohexene-1-Carbaldehyde, Undecylenal, Citral, Allyl Phenoxyacetate, Nerol, Amyl Cinnamal, Isoeugenol, 6.6-Dimethylbicyclo[3.1.1]Hept-2-Ene-2-Propionaldehyde, Delta-Damascone, Heliotropine, Methyl 2-Octynoate, Cyclooctenyl Methyl Carbonate.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1055231