0
K pokladně

Somat Čistič myčky na nádobí

5 ks
Běžná cena
194,90 Kč 38,98 Kč/ks

Značka: Somat

Země původu:
Německo
Popis produktu

Jak vyčistit vaší myčku (bez zbytečné spotřeby vody, energie a času)? Somat Čistič myčky v tabletách je vhodný pro běžné mycí cykly a funguje v průběhu klasického mytí nádobí. Čistič působí hluboko uvnitř myčky proti mastnotě a vodnímu kameni v ostřikovacích ramenech, filtru, vodním čerpadle a v trubkách. Zároveň pohlcuje pach a zanechává svěží vůni citrónu a limetky.

Použití

Jednoduše vložte tabletu jednou za měsíc na dno vaší naplněné myčky, přidejte čistič, který běžně používáte a spusťe mycí program. Tak čisté. Tak jednoduché. Somat.

O VÝROBCI

Somat přináší účinné čistící prostředky do myčky na nádobí. Tyto přípravky zbaví zákazníky předmáčení nebo následného mytí nádobí. Vyrábí je německá společnost Henkel, která se pyšní dlouhou, úspěšnou historií. Soustředí se na produkty ze tří obchodních divizí: Prací a čistící prostředky, Kosmetika a Lepidla a technologie. Spadají pod ni známé značky jako třeba Persil, Schwarzkopf a Loctite.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Uchovávejte při teplotě 5°C až 40°C, balení důkladně uzavírejte. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby.
Název a adresa výrobce
Henkel Česká republika; spol. s r. o., Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

15-30% polykarboxyláty; 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, Dále obsahuje: parfémy (Limonene).

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1037187