0
K pokladně

Ambi Pur Ocean Osvěžovač vzduchu do auta, startovací sada

2 ks

Nakupte více za méně

Běžná cena
239,90 Kč 119,95 Kč/ks

Značka: Ambi Pur

Země původu:
Bulharsko
Popis produktu

Osvěžovač vzduchu do auta Ambi Pur s technologií OdourClear nepřetržitě odstraňuje nepříjemné vytrvalé zápachy z vašeho auta a zanechává lehkou svěží vůni po dobu až 70 dnů.

Vůně Ocean Mist je inspirovaná svěží vůní moře, která vás probudí k životu jako procházka po pláži v paprscích ranního slunce. Oproti většině ostatních osvěžovačů vzduchu do auta, které zápach většinou jen překrývají, osvěžovač do auta Ambi Pur pachy skutečně eliminuje a zanechává jen nádhernou svěží vůni.

Jedná se o malý nenápadný osvěžovač vzduchu, který se jednoduše připevní ke klimatizaci vozidla, díky nové a jedinečné technologii OdourClear osvěží vaše auto a zbaví ho i nejvytrvalejších pachů, například z jídla, domácích mazlíčků, kouře nebo odpadků. Pomocí kolečka na boku můžete dokonce nastavit intenzitu vůně. Osvěžovač vzduchu do auta Ambi Pur se snadno používá, pracuje bez baterie nebo elektřiny a vydrží až 30 dnů, abyste mohli vy i posádka spokojeně dýchat. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 - Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

O ZNAČCE

Ambi Pur je značka výrobků osvěžujících vzduch doma i na pracovišti vlastněná společností Procter & Gamble. První produkt této značky byl uveden na trh v roce 1976 ve Španělsku. Nyní se osvěžovače vzduchu prodávají po celém světě. Produkty Ambi Pur nejen vzduch provoní, ale i pročistí od těch nejintenzivnějších zápachů.

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Linalool, Tetramethylbicyclo-2-Heptene-2-Propionaldehyde, Geraniol, Linalyl Acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Isolongifolanone, Dimethyl Heptenal, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Limonene, Beta-N-Methyl Ionone, 3-(P-Cumenyl)Propionaldehyde, Beta-Pinene, Isoeugenol.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1032990