0
K pokladně

WC Net GEL CRYSTAL GREEN

750 ml
Běžná cena
62,90 Kč 83,87 Kč/l

Značka: WC Net

Země původu:
Itálie
Popis produktu

Udržujte toaletu zářivě čistou s WC gelem WC NET Gel Crystal Green. Přípravek obsahuje perleťové mikrokrystaly, které výborně přilnou ke stěně toalety a zajistí efektivní čištění. Gel zanechá toaletu dokonale čistou a provoněnou dlouhotrvající citrusovou vůní. 

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H301 Toxický při požití.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte při pokojové teplotě
Název a adresa výrobce
BOLTON CZECHIA, spol. s r. o., ŠTĚTKOVA 1638/18, PRAHA, 140 00
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

<5% neiontové povrchově aktivní látky, Konzervační činidla (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), parfémy

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1032962