0
K pokladně

Pur Balsam Aloe Vera prostředek na mytí nádobí

4.5 l
Běžná cena
349,90 Kč 77,76 Kč/l

Značka: Pur

Země původu:
Rakousko
Popis produktu

Prostředek na ruční mytí nádobí s přídavkem aloe vera. Silné odmašťovací účinky pro vaše nádobí a zároveň je velmi jemný a citlivý k pokožce vašich rukou.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

 

Standardní větou o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby
Název a adresa výrobce
Henkel Česká republika; spol. s r. o., Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky; <5 % amfoterní povrchově aktivní látky; parfémy; konzervační látky: Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1032587