0
K pokladně

SOLO Hořlavý gel v plechovce

200 g
Běžná cena
67,90 Kč 339,50 Kč/kg

Značka: SOLO

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Hořlavý gel je univerzální ve svém užití.
Rozmanité využití v gastronomii např. ohřev jídel na cestách. Lze použití jako náplň gelových lamp nebo fondue.
Doba hoření 200g gelu cca 3 h.

O VÝROBCI

Společnost SOLO se může pyšnit více jak 180 letou historií, firma dodává na tuzemský i zahraničních trh nejen zápalky ale i ostatní zboží, které odpovídá všem zákonným předpisům a normám a je pravidelně testováno v příslušných zkušebnách.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Signální slovo (CLP čl. 20)
Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)
(H225) Vysoce hořlavá kapalina a páry.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)
(EUH208) Obsahuje 2-[(1-methylpropyl)amino]ethanol . Může vyvolat alergickou reakci.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Název a adresa výrobce
SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. Brno-střed, Zábrdovice, Cejl 494/25
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení
Hořlavý gel v plechovce

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1029546