0
K pokladně

Dr. Devil Polar WC blok 3in1

75 ml
Běžná cena
99,90 Kč 1 332,00 Kč/l

Značka: Dr. Devil

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Praktický a cenově velmi dostupný wc blok s funkcí gelu 3v1 - voní, čistí a pomáhá udržovat toaletu čistou bez vodního kamene.

Praktická aplikace: Nádobku s gelem zatlačte do košíčku až uslyšíte cvaknutí (proražení víčka) a následně zavěste do toaletní mísy. Po aplikaci si opláchněte ruce. Stejným způsobem pokračujte i u náshradních nádobek.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti :
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte mimo dosah dětí!
Název a adresa výrobce
TOMIL s.r.o., GEN. SVATONĚ 149/IV, VYSOKÉ MÝTO, 566 01
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

>=30 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (alpha-isomethyl ionone, citronellol, hexyl cinnamal, coumarin), benzisothiazolinone.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1025426