0
K pokladně

Sidolux na podlahy Marseillské mýdlo

5 l
Běžná cena
244,90 Kč 48,98 Kč/l

Značka: Sidolux

Země původu:
Polsko
Popis produktu

Sidolux je všestranným vonným čistícím prostředkem na všechny omyvatelné povrchy. Bohatá a zároveň jemná vůně mairsellského mýdla s lehkým nádechem heřmánku a jasmínu provoní Vaši domácnost. Obsahuje funkci Soda power, takže si poradí s většinou nečistot i mastnotou. Lze používat jako roztok s vodou pro běžné vytírání a otírání povrchů nebo jako koncentrát na silné nečistoty a mastnotu. Oblíbenost prostředku Sidolux u spotřebitelů dokazuje fakt, že univerzální čističe z této produktové řady Sidolux Universal vyhrály první místo ve volbě spotřebitelů roku 2017.

O Sidolux

Sidolux je zaměřen na kvalitu a špičkové vlastnosti svých výrobků, které rozeznáte již při prvním použití. Používají nejmodernější technologie a výsledky vlastního výzkumu, a přesto jsou výrobky v dostupné cenové hladině.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu a při teplotě nad 5°C
Název a adresa výrobce
LAKMA Strefa Sp. z o.o., Gajowa 7, 43-254 Warszowice, PL
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení
Popis:Směs obsahuje následující látky bez nebezpečných příměsí. · Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: CAS: 68411-30-3 EINECS: 270-115-0 Reg. číslo: 01-2119489428-22-XXXX benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli d ~  Eye Dam. 1, H318; d ~  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315 1 - 2% CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Indexové číslo: 603-117-00-0 Reg. číslo: 01-2119457558-25-XXXX propan-2-ol d ~  Flam. Liq. 2, H225; d ~  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 1 - 2% SVHC: Výrobek neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT nebo vPvB, uvedené na Seznamu látek vzbuzující mimořádné obavy, podléhající povolení, pro přílohu XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). · Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky < 5% parfémy (BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE), konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1022180